• Tin tức

Báo động tình trạng ô nhiễm mặt nước tại Bạc Liêu

Bà Giang Dạ Thảo, Phó Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho biết qua lấy mẫu ngẫu nhiên phân tích nồng độ các chỉ tiêu môi trường tại 30 điểm quan trắc nước mặt trong những năm gần đây cho thấy chất lượng môi trường nước mặt tại hầu hết các điểm quan trắc đều bị ô nhiễm chất hữu cơ và dinh dưỡng. Các chỉ tiêu về mức độ ô nhiễm, tại đa số các cơ sở đều vượt quy chuẩn Việt Nam từ 1-3,7 lần.