(028) 3767 2499
(028) 6680 3136 - (028) 3767 2498
PROFESSIONAL WATER SOLUTIONS

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

HỆ THỐNG TẠO KHÍ NITƠ TINH KHIẾT CHO NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM

Năm thực hiện: 2018
Khách hàng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Hệ thống tạo khí Nitơ tinh khiết cho Nhà máy Dược phẩm (sản xuất thuốc tiêm) được cung cấp và thi công lắp đặt bởi Công ty GREENSOL:

  • Công suất: 5 Nm3/h
  • Độ tinh khiết Nitơ: 99.999% (59)
  • Áp suất: 6 ~ 8 bar
  • Điểm sương: − 46C

HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT DÙNG SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM

Năm thực hiện: 2018
Khách hàng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Hệ thống nước tinh khiết dùng sản xuất dược phẩm, được thiết kế và thi công lắp đặt bởi Công ty GREENSOL:

  • Hệ thống vận hành tự động theo tiêu chuẩn WHO TRS 970 và EU-GMP, công suất 3 m3/giờ.
  • Hệ thống lưu trữ và phân phối nước tinh khiết (PW)
  • Hệ thống lưu trữ và phân phối nước cất (WFI)
  • Hệ thống phân phối hơi tinh khiết (PS)

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

BUSINESS INFORMATION

GREENSOL COMPANY LTD.,
Add: 930/3/3 QL 1A street, Binh Tri Dong A ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city
Tax code: 0312256913
Tel: (028) 6680 3136 - (028) 3767 2498
Fax: (028) 3767 2499
Email: sales@greensol.com.vn

CHÍNH SÁCH

Copyright© 2013-2019 GREENSOL All Rights Reserved.

BUSINESS INFORMATION

GREENSOL COMPANY LTD.,
Add: 930/3/3 QL 1A street, Binh Tri Dong A ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city
Tax code: 0312256913
Tel: (028) 6680 3136 - (028) 3767 2498
Fax: (028) 3767 2499
Email: sales@greensol.com.vn

CHÍNH SÁCH

Copyright© 2013-2019 GREENSOL All Rights Reserved.
0909 212 353