(028) 3767 2499
(028) 6680 3136 - (028) 3767 2498
PROFESSIONAL WATER SOLUTIONS

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TÍNH CHẤT VẬT LÝ & HÓA HỌC

Dung lượng trao đổi thể tích (meq/ml)

Min. 1.8

Ion trao đổi

Na+

Nhóm chức

Sunphonic acid

Kích thước hạt, mm

0.3 – 1.2mm

Tỷ trọng (g/l)

810

Độ thay đổi thể tích (Na+-->H+) (%)

Max. 8

Khoảng pH làm việc

0 ÷ 14

Nhiệt độ làm việc, dạng Na+ (0C)

Max. 140

GREENSOL COMPANY LTD.,

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TÍNH CHẤT VẬT LÝ & HÓA HỌC

Dung lượng trao đổi thể tích (meq/ml)

Min. 1.8

Ion trao đổi

Na+

Nhóm chức

Sunphonic acid

Kích thước hạt, mm

0.3 – 1.2mm

Tỷ trọng (g/l)

810

Độ thay đổi thể tích (Na+-->H+) (%)

Max. 8

Khoảng pH làm việc

0 ÷ 14

Nhiệt độ làm việc, dạng Na+ (0C)

Max. 140

GREENSOL COMPANY LTD.,

BUSINESS INFORMATION

GREENSOL COMPANY LTD.,
Add: 930/3/3 QL 1A street, Binh Tri Dong A ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city
Tax code: 0312256913
Tel: (028) 6680 3136 - (028) 3767 2498
Fax: (028) 3767 2499
Email: sales@greensol.com.vn

CHÍNH SÁCH

Copyright© 2013-2019 GREENSOL All Rights Reserved.

BUSINESS INFORMATION

GREENSOL COMPANY LTD.,
Add: 930/3/3 QL 1A street, Binh Tri Dong A ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city
Tax code: 0312256913
Tel: (028) 6680 3136 - (028) 3767 2498
Fax: (028) 3767 2499
Email: sales@greensol.com.vn

CHÍNH SÁCH

Copyright© 2013-2019 GREENSOL All Rights Reserved.
0909 212 353