lọc nước trong xử lý nước

Lọc là quá trình tách các chất lắng lơ lửng ra khỏi nước khi hỗn hợp nước và chất rắn lơ lửng đi qua lớp vật liệu lỗ ( lớp vật liệu lọc), chất rắn lơ lửng sẽ được giữ lại và nước tiếp tục chảy qua.

Đây là giai đoạn (công trình) cuối cùng để làm sạch tạp chất trong nước.
Phân loại bể lọc:
Theo tốc độ:
Bể lọc chậm: có tốc độ lọc 0.1 –0.5 m/h
Bể lọc nhanh: vận tốc lọc 5 –15 m/h
Bể lọc cao tốc: vận tốc lọc 36 –100 m/h
Theo chế độ làm việc:
Bể lọc trọng lực: hở, không áp.
Bể lọc có áp lực : lọc kín,…
Ngoài ra còn chia theo nhiều cách khác nhau theo chiều dòng chảy, lớp vật liệu lọc, theo cỡ hạt vật liệu lọc, cấu tạo hạt vật liệu lọc,…
Để xác định vật liệu lọc phải dựa vào một số chỉ tiêu:
Độ bền cơ học.
Độ bền hoá học: tránh tính xâm thực.
Kích thước hạt.
Hình dạng hạt.
Hệ số không đồng nhất:K= d80/d10 (Trong đó: d80, d10 :kích thước cỡ hạt sàng để lọt qua 80%, 10% tổng số hạt).