• Bộ đo Test Kit

Thông tin

Bộ đo Test Kit - Bộ kit đo clo, sắt dùng báo cáo trong nước ăn uống.

bo do test kit

Tên sản phẩm: Bộ kit clo, sắt
Đặc tính:
Bộ kit đo clo, sắt là kết hợp các thông số test phổ biến nhất trong một bộ. Phương pháp test clo được USEPA chấp nhận dùng báo cáo trong nước ăn uống.
Gồm các thông số chất lượng nước đo thường xuyên trong một vali rắn chắc Sử dụng phương pháp chuẩn độ đếm giọt kinh tế và dễ dàng thực hiện cùng với phương pháp đĩa so màu
Dải đo:
Tổng clo: 0.1-3.5 mg/L
Sắt: 0.1- 5 mg/L