• Bút đo pH

Thông tin

Bút đo pH, máy đo pH - Công cụ đo và test nước chính xác

Bút đo Pal PH +

Hiệu : Trans Instruments - Singapore
Model : Eco PH +
+ Thang đo pH : 0.0 đến 14.0
+ Độ phân giải pH : 0.1

Bút đo Senz pH

Hiệu : Trans Instruments - Singapore
Model : Senz PH
+ Thang đo pH : 0.0 đến 14.0
+ Độ phân giải pH : 0.1

Bút đo Senz Pro pH

Hiệu : Trans Instruments - Singapore
Model : Senz Pro PH
+ Thang đo pH : 0.00 đến 14.00
+ Độ phân giải pH : 0.01

Bút đo 3 chỉ tiêu

Hiệu : Trans Instrument - Singapore
Model: Uni Testa
Thang đo : 0 - 14 pH
± 999mV

Máy đo cường độ ánh sáng Lux Meter

Hiệu : TRANS - SINGAPORE
Model : AQUALITECHECK
- Khoảng đo : 100 - 50000 Lux
- Độ phân giải : 1 x 100 Lux

Máy đo cường độ ánh sáng Lux Meter hiệu Walklab

Hiệu : WALKLAB - SINGAPORE
Model : Digital lux meter
- Màn hình LCD 3'' 1/2
- Khoảng đo : 0 - 50000 Lux , 3 thang đo

Máy đo pH cầm tay

Hiệu: Trans Instrument - Singapore
Model: WalkLAB TI 9000
Thang đo:
pH : 0-14 pH
mV: 0 - +- 999mV

Máy đo pH để bàn

Hiệu: Trans Instrument - Singapore
Model:BP3001
Thang đo:
pH : 0-14 pH
mV: ± 1999 mV

Máy đo pH Oakton

Hiệu : OAKTON - Singapore
Model : PH 11
+ Thang đo : pH - 2.00 đến 16.00
+ Nhiệt độ - 10.0 đến 110.0°C ; mV : - 1999 đến + 1999
+ Độ phân giải pH : 0.01 / nhiệt độ : 0.1o C / mV : 0.1mV

Máy đo độ dẫn điện

Hiệu : TRANS INSTRUMENT - SINGAPORE
Model : Walklab Conductivity Pro Meter
* Đo Độ Dẫn
Thang đo : 0 - 199.9µS ;0 - 1999µS ;0 - 19.9mS ;0 - 100.0mS

Máy đo độ dẫn điện để bàn

Hiệu : TRANS INSTRUMENT - SINGAPORE
Model : Pro BC 3020
* Đo Độ Dẫn
Thang đo :0 - 19.99µS; 0 - 199.9µS ;0 - 1999µS ;0 - 19.99mS ;0 - 199.0mS

Máy đo độ dẫn điện cầm tay

Hiệu : TRANS INSTRUMENT - SINGAPORE
Model : HC 3010
Độ chính xác: ± 1% F.S. + 1digit ±0.6°C/± 1°C

Máy đo Oxy hòa tan

Hiệu : TRANS INSTRUMENTS-SINGAPORE
Model: WALKLAB
Khoảng đo : 0 -> 20 mg/l (ppm)

Máy đo Oxy hòa tan HC3030

Hiệu : TRANS INSTRUMENTS-SINGAPORE
Model: HC3030
Khoảng đo : 0 -> 20 mg/l (ppm)
0 --> 50°C

Khúc xạ kế Master TI-RBX0032A

Hiệu : Trans Instrument -Singapore
Đo độ Brix 28 – 62.0%