• Bút đo TDS

Thông tin

Bút đo TDS - Thiết bị đo nước cho kết quả chính xác

Bút đo TDS-3 Meter

Bút đo TDS-3 Meter là lý tưởng cho cả hai khu dân cư, thương mại và các ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn lọc nước, nước thải quy định, nuôi trồng thuỷ sản, hydroponics, và các ứng dụng RO dân cư. Phạm vi đo lường được 0-9.990 ppm.

Bút đo TDS-3 HM

Bút đo TDS-3 HM là lý tưởng cho cả hai khu dân cư, thương mại và các ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn lọc nước, nước thải quy định, nuôi trồng thuỷ sản, hydroponics, và các ứng dụng RO dân cư. Phạm vi đo lường được 0-9.990 ppm.