• Đá nâng pH

Thông tin

Đá nâng pH - Đá lọc nước - Đá dùng trong công nghệ xử lý nước, giúp tăng nồng độ pH có trong nước

da nang ph

Mô tả sản phẩm :
- Chất liệu : CaCO3.
- Xuất xứ : Việt Nam.
Đặc điểm: dạng hạt 1.5-2.5mm, rắn cứng, 99.8% là CaCO3
Công dụng : nâng độ pH của nước, bổ sung chất khoáng, xử lý nước hiệu quả
Hạn dùng : tan dần trong nước, bổ sung định kỳ khoảng 6 tháng, không cần rửa
Đơn vị tính : kg
Tỷ trọng : 1,5 kg/lít
Đóng bao : 50 kg (chuẩn), 10 kg, 5 kg

Hạt nâng pH – Calcite

Giớ thiệu:
- Xuất xứ : USA
- Nhà sản xuất : Clack Corporation
- Kích thước: 1.4 mm
- Đặc điểm: Dạng hạt màu trắng, góc cạnh.
- Tỷ trọng: 1400 kg/m3

Hạt nâng pH – Corosex

1. GIỚI THIỆU:
- Xuất xứ : USA
- Nhà sản xuất : Clack Corporation
- Tỷ trọng: 1400 kg/m3
- Đóng bao: 22.7 kg/bao