• Đèn UV

Thông tin

Đèn UV - Đèn khử vi khuẩn trong nước bằng tia cực tím

Đèn UV S5Q

- Có đèn tín hiệu báo hỏng
- Đèn báo bật/tắt
- Hiển thị thời gian còn lại của bóng UV
- Hiển thị tổng thời gian hoạt động

Đèn UV-S8Q

- Có đèn tín hiệu báo hỏng
- Đèn báo bật/tắt
- Hiển thị thời gian còn lại của bóng UV
- Hiển thị tổng thời gian hoạt động