• Hóa chất xử lý nước

Thông tin

Hóa chất xử lý nước - Hóa chất lọc nước - Cung cấp các loại hóa chất dùng trong công nghệ xử lý nước và lọc nước như: hóa chất xúc rửa màng, hóa chất công nghiệp, hóa chất xử lý nước thải,...

Hạt nâng pH – Calcite

Giớ thiệu:
- Xuất xứ : USA
- Nhà sản xuất : Clack Corporation
- Kích thước: 1.4 mm
- Đặc điểm: Dạng hạt màu trắng, góc cạnh.
- Tỷ trọng: 1400 kg/m3

Hạt nâng pH – Corosex

1. GIỚI THIỆU:
- Xuất xứ : USA
- Nhà sản xuất : Clack Corporation
- Tỷ trọng: 1400 kg/m3
- Đóng bao: 22.7 kg/bao