• Màng UF

Thông tin

Màng UF - Màng lọc UF dùng trong công nghệ xử lý nước và lọc nước

1. Lọc nước sinh hoạt ăn uống.
2. Tiền xử lý trước hệ thống RO công nghiệp, lọc nước công nghiệp cấp cho các ngành công nghiệp điện, điện tử, hoá chất ..vv.
3. Xử lý nước tuần hoàn trong các ngành công nghiệp như in, giặt tẩy, giấy ..vv.

Màng lọc UF

Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu thân màng: UPVC
- Chất liệu màng: hydrophilic PVC
- Vật liệu đầu cuối: epoxy resin
- Cấu tạo: Dạng sợi rỗng