• Máy chiết rót

Thông tin

Máy chiết rót - Chiết rót nước tinh khiết và các chất lỏng có độ nhớt thấp - Ứng dụng cho các loại chai: 330, 500 và 1500 ml

Máy chiết rót chai PET tự động

Chiết rót nước tinh khiết và các chất lỏng có độ nhớt thấp.
- Ứng dụng cho các loại chai: 330, 500 và 1500 ml
- Vận hành : tự chiết rót khi cấp chai.