• Máy đóng nắp chai

Thông tin

Máy đóng nắp chai - Xiết nắp chai tự động, ứng dụng cho chai PET - Dùng xiết nắp các loại chai 330ml; 500ml; 1500ml - Cắp chai bằng tay -> xiết nắp tự động.

Máy đóng nắp chai PET tự động

Xiết nắp chai tự động, ứng dụng cho chai PET.
- Dùng xiết nắp các loại chai 330ml; 500ml; 1500ml
- Cắp chai bằng tay -> xiết nắp tự động.
- Bánh xe cơ động, dễ dàng di chuyển