• Nhựa trao đổi Ion

Thông tin

Nhựa trao đổi Ion - Nhựa trao đổi ion dùng trong công nghệ lọc nước, xử lý nước, cung cấp các loại nhựa trao đổi ion dùng trong xử lý nước

 

Nhựa C100H (Purolite-Anh)

  • Model: C100H
  • Nhựa Cation C100H là loại nhựa trao đổi cation gốc acid mạnh
  • Xuất xứ: Purolite _Anh
  • Qui cách đóng gói: 25 lít/bao

Nhựa Cation K8 (Jacobi _Thụy Điển)

1. Giới Thiệu :
   - Tên gọi           :  Resinex K-8
   - Xuất xứ           : Thụy Điển
   - Nhà sản xuất  : JACOBI
   - Kích thước     : 16x40 mesh ( 0.42 – 1.25 mm )
   - Trọng lượng   : 780 kg/m3
   - Đóng bao       : 25lit/bao

Nhựa Cation C100 (Purolite - Anh)

1. Giới Thiệu :
   - Tên gọi          : Purolite C-100
      - Nhà sản xuất  : Purolite - Anh
   - Kích thước     : 16x40 mesh ( 0.42 – 1.25 mm )
   - Tỷ trọng         : 780 kg/m3
   - Đóng bao       : 25lít/bao

Nhựa Anion M500 lanxess (Đức)

1.Giới thiệu :

   - Tên sản phẩm : Lewatit M500
   - Ngoại quan     : Lewatit M500 là hạt nhựa trao đổi anion bazo mạnh, dạng hạt đều.
   - Quy cách        : 25 lít/bao
   - Xuất xứ          : Lanxess – Đức

Nhựa Cation -CSA121

1. Giới Thiệu :

   - Tên gọi            : Nhựa C - CSA121

   - Nhà sản xuất  : Veolia - Ấn Độ

   - Kích thước     : 16x40 mesh ( 0.42 – 1.25 mm )

   - Trọng lượng   : 780 kg/m3

   - Đóng bao        : 25lit/bao

Nhựa Anion GA13 (Veolia_Ấn Độ)