• Phụ Kiện

Van Một Chiều Bơm Định Lượng BlueWhite

- Tên sản phẩm : Van 1 Chiều Bơm BlueWhite

- Xuất xứ : USA

- Chí Phí Lắp Đặt Vận Chuyển : miễn phí trong phạm vi TP.Hồ Chí Minh

Màng Bơm BlueWhite

- Tên sản phẩm : Màng bơm BlueWhite

- Xuất Xứ : USA

- Chí Phí lắp đặt vận chuyển : miễn phí trong phạm vi TP.Hồ Chí Minh

Van Đẩy Bơm Định Lượng BlueWhite

- Tên sản phẩm : Van Đẩy Bơm BlueWhite

- Xuất xứ : USA

- Chi phí lắp đặt vân chuyển : miễn phí trong phạm vi TP.Hồ Chí Minh

Lúp Pê bơm BlueWhite

- Tên Sản Phầm : Lúp Pê bơm BlueWhite.

- Xuất Xứ : USA

- Chi phi lắp đặt vận chuyển : miễn phí tại TP.HCM