• Thiết bị đo nước

Thông tin

Thiết bị đo nước - Cho kết quả chính xác với những cách tính thông minh

Bút đo TDS-3 Meter

Bút đo TDS-3 Meter là lý tưởng cho cả hai khu dân cư, thương mại và các ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn lọc nước, nước thải quy định, nuôi trồng thuỷ sản, hydroponics, và các ứng dụng RO dân cư. Phạm vi đo lường được 0-9.990 ppm.

Bút đo TDS-3 HM

Bút đo TDS-3 HM là lý tưởng cho cả hai khu dân cư, thương mại và các ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn lọc nước, nước thải quy định, nuôi trồng thuỷ sản, hydroponics, và các ứng dụng RO dân cư. Phạm vi đo lường được 0-9.990 ppm.

Bút đo Pal PH +

Hiệu : Trans Instruments - Singapore
Model : Eco PH +
+ Thang đo pH : 0.0 đến 14.0
+ Độ phân giải pH : 0.1

Bút đo Senz pH

Hiệu : Trans Instruments - Singapore
Model : Senz PH
+ Thang đo pH : 0.0 đến 14.0
+ Độ phân giải pH : 0.1

Bút đo Senz Pro pH

Hiệu : Trans Instruments - Singapore
Model : Senz Pro PH
+ Thang đo pH : 0.00 đến 14.00
+ Độ phân giải pH : 0.01

Bút đo 3 chỉ tiêu

Hiệu : Trans Instrument - Singapore
Model: Uni Testa
Thang đo : 0 - 14 pH
± 999mV

Máy đo cường độ ánh sáng Lux Meter

Hiệu : TRANS - SINGAPORE
Model : AQUALITECHECK
- Khoảng đo : 100 - 50000 Lux
- Độ phân giải : 1 x 100 Lux

Máy đo cường độ ánh sáng Lux Meter hiệu Walklab

Hiệu : WALKLAB - SINGAPORE
Model : Digital lux meter
- Màn hình LCD 3'' 1/2
- Khoảng đo : 0 - 50000 Lux , 3 thang đo

Máy đo pH cầm tay

Hiệu: Trans Instrument - Singapore
Model: WalkLAB TI 9000
Thang đo:
pH : 0-14 pH
mV: 0 - +- 999mV

Máy đo pH để bàn

Hiệu: Trans Instrument - Singapore
Model:BP3001
Thang đo:
pH : 0-14 pH
mV: ± 1999 mV

Máy đo pH Oakton

Hiệu : OAKTON - Singapore
Model : PH 11
+ Thang đo : pH - 2.00 đến 16.00
+ Nhiệt độ - 10.0 đến 110.0°C ; mV : - 1999 đến + 1999
+ Độ phân giải pH : 0.01 / nhiệt độ : 0.1o C / mV : 0.1mV

Máy đo độ dẫn điện

Hiệu : TRANS INSTRUMENT - SINGAPORE
Model : Walklab Conductivity Pro Meter
* Đo Độ Dẫn
Thang đo : 0 - 199.9µS ;0 - 1999µS ;0 - 19.9mS ;0 - 100.0mS

Máy đo độ dẫn điện để bàn

Hiệu : TRANS INSTRUMENT - SINGAPORE
Model : Pro BC 3020
* Đo Độ Dẫn
Thang đo :0 - 19.99µS; 0 - 199.9µS ;0 - 1999µS ;0 - 19.99mS ;0 - 199.0mS

Máy đo độ dẫn điện cầm tay

Hiệu : TRANS INSTRUMENT - SINGAPORE
Model : HC 3010
Độ chính xác: ± 1% F.S. + 1digit ±0.6°C/± 1°C

Máy đo Oxy hòa tan

Hiệu : TRANS INSTRUMENTS-SINGAPORE
Model: WALKLAB
Khoảng đo : 0 -> 20 mg/l (ppm)

Máy đo Oxy hòa tan HC3030

Hiệu : TRANS INSTRUMENTS-SINGAPORE
Model: HC3030
Khoảng đo : 0 -> 20 mg/l (ppm)
0 --> 50°C

Khúc xạ kế Master TI-RBX0032A

Hiệu : Trans Instrument -Singapore
Đo độ Brix 28 – 62.0%