• Túi lọc nước

Thông tin

Túi lọc nước dùng trong công nghệ nước có tác dụng lọc các cặn có kích thước từ 0.5µ đến các cặn có kích thước lớn.

Túi lọc nước BPONG1X01

Cũng có tác dụng như lõi lọc nước, túi lọc nước trong công nghệ xử lý nước có tác dụng lọc các cặn có kích thước từ 0.5µ đến các cặn có kích thước lớn.