• Zeomangan

Thông tin

ĐẶC ĐIỂM - ỨNG DỤNG

zeomangan

- Zeomangan là một vật liệu lọc màu tím đen được xử lý từ đá Zeolite.
- Zeomangan được dùng để loại bỏ sắt, mangan, cũng như H2S từ nguồn nước cấp.
- Zeomangan có thể dùng trong một hệ thống áp lực kín, không có sục khí hoặc bơm hoàn lưu hoặc trong một hệ thống lọc trọng lực hở.
- Phương pháp vận hành hợp lý là tái sinh liên tục, được khuyến cáo trong việc xử lý các nguồn nước nhiễm sắt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐĂC TÍNH ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ
Tỷ khối biểu kiến g/ml 1.0
Trọng lượng vận chuyển kg/l 30/30
Trọng lượng riêng g/cm3 2.5 ÷ 2.6
Cỡ hạt (khô) mesh 16 ÷ 30
Kích thước hữu hiệu mm 0.65 ± 0.05
Hệ số đồng dạng   <= 1.5
Khoảng pH   6.2 ÷ 8.5
Nhiệt độ tối đa 0C 25
Tổn thất áp suất tối đa kg/cm2/m 0.85
Tốc độ rửa ngược m/h 40 ÷ 50
Lưu tốc vận hành m/h 5 ÷ 12
Độ dày lớp lọc tối thiểu mm 700